Proiecte de Bază

2006-2007: Elaborarea şi implementarea sistemului de colectare, prelucrare şi utilizare a deşeurilor din mase plasticе.

Elaborarea şi implementarea unui sistem de colectare, prelucrare şi utilizare a deşeurilor din mase plastice de toate tipurile. Sistemul include:

  • investigaţiile în domeniu;
  • elaborarea recomandărilor practice şi a unei scheme tehnologice;
  • realizarea a unui proiect – pilot de utilizare a 4 mii tone de deşeuri  din mase plastice pentru  ”UISPAC”SRL.

    Efectul ecologic: reducerea poluării mediului înconjurător cu deşeuri din mase plastice.

Obiectivele de baza a proiectului au fost desfăşurarea unor investigaţii, conceperea şi implementarea :

  • Sistemului de colectare, prelucrare şi utilizare a deşeurilor din mase plastice de toate tipurile;
  • Schemei tehnologice de colectare, sortare şi transportare a deşeurilor din mase plastice;
  • Tehnologiei de reciclare a deşeurilor din mase plastice;
  • Recomandărilor practice de utilizare a deşeurilor din plastic;
  • Modalităţilor de gestionare a deşeurilor din mase plastice în scopul reducerii poluării mediului ambiant.

 

Prelungirea acestui proiect s-a regăsit după o perioadă într-un parteneriat cu AiTT.

 

Programul proiectului pentru 2011 – 2012 prevede:

 

- Crearea şi perfecţionarea metodelor de analiză chimică şi separare a deşeurilor din mase plastice;

-Achiziţionarea sau fabricarea la comandă a echipamentelor necesare pentru instalarea uzinei experimentale: Echipamente de mărunţire (pulverizator), pentru mărunţire (fracţionare), echipamente pentru spălat, uscare, transportoare, echipamente de sortare, un recipient din oţel inoxidabil cu robinet, echipamente de forjare, matricea pentru noul produs, granulator, pompe, conducte.

-Construirea şi montarea a unei instalații experimentale pentru procesarea şi prelucrarea deșeurilor de mase plastice;

-Testarea și ajustarea unei linii experimentale de procesare a deșeurilor din mase plastice. Stabilizarea parametrilor tehnici şi tehnologici;

-Dezvoltarea de standarde corporative pentru produse noi;

-Prelucrarea a 20 de tone de deşeuri din mase plastice cu obținerea a noi produse

Rezultatele planificate ale proiectului:

1. Organizarea în Republica Moldova a unui sistem de colectare, sortare, procesare şi utilizare a tuturor tipurilor de deşeuri din plastic;

2. Expansiunea după terminarea finanțării companiei cu creşterea cantităților de deşeuri prelucrate până la 12.000 de tone pe an;

3.Contribuţia  la reducerea cantității de deşeuri din plastic aruncate în mediu: în văi, râuri, pe marginea drumurilor, etc;

4. Crearea a noilor locuri de muncă în întreaga ţară;

5. Reducerea poluării mediului cu deşeuri din plastic pentru a preveni un eventual dezastru ecologic;

6. Crearea şi modificarea reglementărilor privind colectarea, prelucrarea și utilizarea deşeurilor din plastic.